Jouw recht om te annuleren

Je hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen te annuleren zonder opgave van redenen. De annuleringstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij, of een door jou aangewezen derde partij anders dan de vervoerder, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.


Om gebruik te maken van je recht op annulering, moet je ons informeren van je beslissing om deze overeenkomst te annuleren d.m.v. een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail). Je kunt gebruik maken van een modelformulier voor annulering, maar dit is niet verplicht:

Honest Basics, Kreuzbergstr. 44, 10965 Berlin, Duitsland, info@honest-basics.com, +49 30 45955855.


Om op tijd te annuleren, volstaat het versturen van een bericht - met daarin de mededeling dat je gebruik maakt van het recht om te annuleren - voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Afwikkeling van een annulering

Als je deze overeenkomst annuleert, zullen we alle betalingen die we van je hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die je maakt als je een andere leveringsvorm kiest dan de goedkoopste standaardvorm die wij aanbieden), per omgaande en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop we jouw beslissing het contract te herroepen hebben ontvangen, aan jou terugbetalen.

Wij zullen de terugbetaling verrichten met hetzelfde betaalmiddel als je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in elk geval zijn voor deze terugbetaling geen kosten verschuldigd. Wij kunnen de terugbetaling tegenhouden totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het vroegst valt.

Je moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je de herroeping van deze overeenkomst aan ons hebt medegedeeld, aan ons terugzenden of aan ons overhandigen. De deadline is in acht genomen als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor jouw eigen rekening. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een behandeling die verder gaat dan wat nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

Terug naar de homepagina :)